Privacy statement

Mandana Mondzorg is een mondhygiëniste & tandarts praktijk, gevestigd in Haarlem, en verlenen hierdoor diensten aan klanten. Dit doen wij onder meer via onze website mandanamondzorg.nl. Bezoekt u deze website, dan kunt u een e-mail versturen voor een afspraak te maken. Hierdoor verwerken wij uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens
Wij verwerken uw naam en telefoonnummer om contact met u op te nemen. Namen en telefoonnummers zijn persoonsgegevens.

Doelen van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens voor één doel:
Om contact met u op te nemen teneinde een afspraak met u te plannen voor een bezoek aan onze praktijk.

Bewaartermijnen
Uw e-mails worden opgeslagen in onze beveiligde mailclient. De e-mails waarin uw gegevens staan om contact met u op te nemen worden 30 dagen op de webserver bewaard. Hierna worden ze verwijderd.

Privacymaatregelen
Wij hebben maatregelen getroffen om de mailclient zo goed mogelijk te beveiligen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van onze webhost. Alle gegevens die wij na uw toestemming delen met een tandarts worden verzonden via Zorgmail.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij u expliciet aangeeft dat wij uw gegevens mogen delen. Dit kan bijvoorbeeld uw tandarts zijn.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.